Indmeldelse og udmeldelse

Indmeldelse i foreningen

Indmeldelse i foreningen kan ske med omgående virkning for alle ejendomme/lejligheder, der ligger inden for foreningens dækningsområde, hvilket betyder, at der skal være en tilslutningsstander i skel.

En tilslutning koster kr. 995 og omfatter stikledning (op til 30 meter) og etablering af et tilslutningssted i hus/lejlighed. Du skal selv sørge for nedgravning af kablet.

Hvis der for ejendommen/lejligheden tidligere er betalt tilslutningsafgift og der er et fungerende kabel, vil udgiften alene andrage et åbningsgebyr på kr. 0 (nul).

Hvis der er længere end 30 meter til tilslutningsstander eller hvis ejendommen/lejligheden ligger lige uden for dækningsområdet, hør formand eller kasserer om en tilslutning er mulig og hvad prisen vil blive.

Se også fanebladet for priser, hvor der er oplyst om bestyrelsens beslutning den 02.11.2011 om lettere adgang for tilslutning hvis du ligger lige uden for vort tilslutningsområde.

Send en mail om tilslutning/forespørgsel på pris til formand eller kasserer .

Udmeldelse af foreningen
Kontakt Dansk Kabel TV
mail: bryrup@danskkabeltv.dk
Tlf. 7695 8424 mellem kl. 9-15

Hvis du ønsker et udmelde dig af foreningen, skal du meddele det skriftligt til Dansk kabel TV Foreningsadministration på ovennævnte mail

En udmeldelse kan jf. vedtægterne ske med 6 måneders varsel til den første i en måned.
Opkrævning af bidrag til programafgifter og copydan vil dog ophøre til den efterfølgende første i en måned (forudsætter, at udmeldelse er sket senest den 10. i en måned).

Hvis udmeldelsen af foreningen sker i forbindelse med ophør af lejemål eller i forbindelse med salg af ejendom, kan udmeldelse ske med et varsel på en måned.

En udmeldelse koster et gebyr på kr. 500,00 + moms hvis det sker i forbindelse med bevarelse af bopæl.

Ønsker du pakkeskift ring 76 95 84 24 alle hverdage mellem kl.09:00 til 15:00

eller - KLIK.


 

Cookies

Formand

Morten Bjerrehuus
Tlf. 61 62 27 52 efter 17:00
mortenb@bryrupnet.dk

Kasserer

Preben L. Pedersen
Tlf. 3148 1319
kasserer@bryrupnet.dk

Pakkeskift, åbning & lukning
Kontakt Dansk Kabel TV
bryrup@danskkabeltv.dk
Tlf. 7695 8424 mellem kl. 9-15

DKTV

43 32 47 00
Ring til Dansk Kabel TV vedr.:

Anmeldelse om fejl på anlæg
Fejl på husinstallation

YouSee

70 70 40 70
Vedr. bland-selv og den nye boks

70 70 40 40
Øvrige henvendelser