Priser

 

Programpakke

2018

2019

Alene foreningskontingent

432

396

Grundpakke (inkl. foreningskontingent)

1.926

1.974

Mellempakke (inkl. foreningskontingent)

4.470

4.638

Fuldpakke (inkl. foreningskontingent)

5.961

6.186


Opkrævningerne for de to halvår udsendes i februar og juni måned til betaling i starten af den efterfølgende måned.
Tilslutningsafgift *)

995

Åbningsgebyr

0

Rykkergebyr

100

Pakkeskiftgebyr

300

Lukning/udmeldelse af foreningen (gebyret er kr. 0 hvis lukningen sker I forbindelse med fraflytning af bolig eller dødsfald).

500

Opkrævningsgebyr (opkræves ikke ved betaling via PBS)

25

Gebyr for en side/annonce på infokanelen (ikke kommercielle foreninger)

0


CA-modul             

325

Tilslutningskabel - 1,5 meter

30

Tilslutningskabel - 3,0 meter 

40

Tilslutningskabel - 5,0 meter 

50

Tilslutningskabel - 10,0 meter 

60

Gennemgang af husinstallation af Dansk Kabel TV, inkl. forslag til forbedring hvis fejl/mangler i installationen.
Bestilles/aftales direkte hos Dansk Kabel TV på tlf. nr. 7642 8800

295Bemærk til forståelse af ovenstående:

  • Der betales kun en tilslutningsafgift pr. ejendom/lejlighed.

        Tilslutningen kan IKKE flyttes til en anden ejendom/lejlighed.

  • Hvis en ejendom skifter ejer eller en lejlighed skifter lejer - uden at ejendommen/lejligheden står tom i en periode - overgår medlemsskabet til den til nye ejer/lejer.

        Husk at underrette os.

  • Hvis en ejendom eller en lejlighed står tom i en periode lukkes tilslutningen efter en konkret vurdering af formand og kasserer (der sker ikke opkrævning af lukkegebyr) - med mindre andet er aftalt med foreningen.

        En ny ejer/lejer kan blive medlem mod betaling af åbningsgebyret.

  • Ved nytilmelding opkræves kontingent fra og med den efterfølgende måned.

*) Hidtil har det været sådan, at kun ejendomme, hvor der var en tilslutningsstander i skel, kunne blive tilsluttet vores anlæg.
Bestyrelsen har besluttet - og det fremgår af vedtægterne fra primo 2012 , at tilslutning af andre (dem hvor der ikke er en tilslutningsstander i skel)- som hovedregel - vil kunne tilbydes på følgende vilkår:

Bestyrelsen indhenter pristilbud på tilslutningen, og

  • Hvis prisen er under kr. 995, kan tilslutning ske til standardprisen, som fra 1. nov. 2014 er kr. 995.

  • Hvis prisen er mindre end den normale tilslutningsafgift på kr. 995 + kr. 6.250 (5.000 + moms) kan tilslutning ske til standardprisen på kr. 995 og foreningen betaler forskellen.

  • Hvis prisen overstiger den normale tilslutningsafgift på kr. 995 + kr. 6.250 (5.000 + moms), kan tilslutning ske til det overskydende beløb plus standardprisen på kr. 995. Foreningen giver altså i denne situation et tilskud til etablering af tilslutningen på indtil kr. 5.000 + moms.

**) Ved udmeldelse af forening med bevarelse af bopæl se endvidere fanebladet "Om os" og menupunktet "Ind- og udmelding".

Cookies

Formand

Morten Bjerrehuus
Tlf. 61622752 efter 17:00
mortenb@bryrupnet.dk

Kasserer

Poul Dueholm
Tlf. 4060 0711
kasserer@bryrupnet.dk

Kontakt Poul vedr. åbning,
lukning og pakkeskift

DKTV

43 32 47 00
Ring til Dansk Kabel TV vedr.:

Anmeldelse om fejl på anlæg
Fejl på husinstallation

YouSee

70 70 40 70
Vedr. bland-selv og den nye boks

70 70 40 40
Øvrige henvendelser